Informacja o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2021

Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2021.

 

Informujemy, że dnia 22 września 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3 288,00 zł. Szczegółowe informacje są dostępne pod TYM ADRESEM

Podstawą przyznania stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023 będzie wysokość dochodu ustalona z uwzględnieniem powyższej kwoty.

Oświadczenia o dochodach osób, które złożyły wnioski przed wydaniem obwieszczenia Prezesa GUS zostaną przeliczone przed przyznaniem stypendium.


Powrót