Informacja w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 11/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 31 marca 2020 roku

 

W sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 203 Statutu UJ, Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 15 marca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum – Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W związku z odwołaniem wykładów i zajęć w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum (dalej: „UJ CM”), za wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie, opłata miesięczna za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dla studentów oraz doktorantów (dalej: „opłata za zakwaterowanie”) , począwszy od opłaty wnoszonej za miesiąc kwiecień 2020 r. zostaje obniżona o 50%.
2. Obniżenie opłaty za zakwaterowanie obowiązuje do odwołania.
3. Obniżenie opłaty za zakwaterowanie dotyczy wyłącznie osób, które opuściły miejsce zakwaterowania w domu studenckim UJ CM z powodu czasowego ograniczenia działalności UJ CM w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, odstępuje się od naliczania odsetek za opóźnienie od opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki


Żródło:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast