Informacje na temat stypendiów dla obcokrajowców polskiego pochodzenia oferowanych przez NAWA

NAWA oferuje stypendia dla obcokrajowców
pochodzenia polskiego

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to agencja rządowa, która zajmuje się wspieraniem i stymulowaniem procesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki (oferty polskich uczelni). Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa

Jest to program stypendialny oferowany dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, którzy chcą odbyć studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach medycznych  m. in. na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie. Oferuje również wsparcie kandydatom podejmującym kształcenie w szkole doktorskiej w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Istnieje możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium Dyrektora NAWA (na czas nie dłuższy niż 4 lata).

Osoba zainteresowana stypendium z NAWA musi:

  • wziąć udział w naborze wniosków do programu w NAWA, który jest w określonych ściśle terminach (proces naboru to ocena formalna oraz merytoryczna),
  • oraz z rekrutować się na wybranej uczelni (ostatecznie uczelnia decyduje o przyjęciu kandydata na studia).

Szczegółowe informacje podane są na stornie NAWA, warto zapoznać się przede wszystkim z regulaminem:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast