Informacja na temat miejsc w domach studenckich UJ CM dla studentów pierwszego roku studiów

Miejsca w Domach Studenckich UJ CM dla studentów pierwszego roku.

Uprzejmie przypominamy, że otwarta jest II tura składania wniosków o miejsce w DS UJ CM

Tura II przewidziana jest dla:

  • dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich; 
  • dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia;
  • dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia; 
  • dla pierwszego roku uczestników studiów trzeciego stopnia, 
  • w następnej kolejności dla studentów z Tury I.

W ramach II tury możliwe jest także składanie wniosków bez podawania informacji o dochodzie. Wnioski takie zostaną rozdysponowane po wnioskach z informacja o dochodzie.

Termin składania wniosków upływa:

  • 10 sierpnia 2017 r. – studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
  • 17 sierpnia 2017 r. – studenci studiów II stopnia 

Studenci mogą składać wnioski o miejsce w DS w terminach wskazanych Terminarzu

Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UJ CM reguluje Zarządzenie

Wszystkie osoby którym zostanie przyznane miejsce w II turze mają obowiązek uiszczenia kaucji zgodnie z rodzajem przyznanego miejsca do:

  • 21 sierpnia 2017 r. – studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
  • 26 sierpnia 2017 r. – studenci studiów II stopnia.

W przypadku braku wpłaty student traci miejsce i zostaje ono przekazane do dalszego rozpatrzenia w kolejnych turach.

Informacje o domach studenckich można poniżej:
Domy Studenckie w Prokocimiu
Dom Studencki przy ul. Racławickiej

Szersze informacje dostępne są w ogłoszeniu.

Kontakt do wydziałowych koordynatorow dostępny pod tym adresem Kontakt 


Powrót