Nabór wniosków o stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Od 1 października zostanie uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania. W celu zarejestrowania wniosku konieczne jest założenie konta w system ZSUN/OSF. Tylko wnioski złożone przez system będą rozpoznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z jego złożeniem. Wnioski składa wyłącznie rektor uczelni lub osoba przez niego upoważniona. Prosimy zatem, żeby zainteresowane osoby zarejestrowały kompletny wniosek do dnia 16 października 2020 r. co zagwarantuje, że wszystkie wypełnione wnioski zostaną wzięte pod uwagę podczas procesu ich składania przez JM Rektora. 

Podczas wypełniania wniosków konieczne będzie złożenie oświadczenia studenta, a w niektórych przypadkach również oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku zalecamy zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez MNISW: 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra w UJ CM są proszone o kontakt z:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast