Nabór wniosków o stypendium Rektora dla studentów UJ CM

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023 w systemie USOSweb (studenci UJ CM)

 

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium rektora. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium upływa 20 października 2022 roku.

Prosimy pamiętać by w USOSweb udokumentować wszystkie zgłaszane osiągnięcia poprzez załączenie odpowiednich plików. Zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest wystarczające, dlatego wniosek bez załączników należy dostarczyć do właściwego dziekanatu (osobiście lub za pośrednictwem przesyłki):

Wydział Lekarski
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul.  św. Anny 12
31-008 Kraków
Z dopiskiem: “Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds.
stypendialnych w UJ CM”


Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Z dopiskiem: “Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds.
stypendialnych w UJ CM”


Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
Z dopiskiem: “Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds.
stypendialnych w UJ CM”


Powrót