Naukowa Fundacja Polpharmy uruchomiła kolejną edycję programu stypendialnego dla doktorantów.

Informacje na temat konkursu stypendialnego ogłoszonego przez Naukową Fundację Polpharmy przeznaczonego dla doktorantów uczelni medycznych w Polsce.

 

Wzorem lat ubiegłych, Naukowa Fundacja Polpharmy, zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.
Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł.  Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.
Informujemy, że prawo zgłoszenia kandydatów mają wyłącznie uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.

Termin rejestracji w Sekcji  ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM upływa z dniem 30 listopada 2018 r.

Dokumenty:

 


Powrót