Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów

W roku akademickim 2020/2021 stypendium ministra za znaczące osiągnięcia otrzymało 19 studentów Collegium Medicum. Stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo. Studenci, którzy otrzymali stypendium powinni złożyć stosowne oświadczenie.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki konkursu o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021. Stypendium przyznawane jest za znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz wyniki sportowe. Nagrodzono ogółem 362 studentów. Lista laureatów została zamieszczona na stronie Ministerstwa. Znajdują się tam również wytyczne, którymi kierował się zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, oceniając osiągnięcia metodą punktową.

Przed wypłatą stypendium laureaci zobowiązani są złożyć oświadczenia potwierdzające spełnianie niezbędnych warunków w dacie podjęcia decyzji tj. 19 lutego 2021 roku. W przypadku studentów Collegium Medicum wydrukowane i własnoręcznie podpisane oświadczenie wg załączonego wzoru prosimy dostarczyć w jak najkrótszym terminie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Dziekanatu właściwego Wydziału CM:

  • Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ul. św. Anny 12 31-008 Kraków
  • Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ul. Medyczna 9 30-688 Kraków

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


Dokumenty:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast