Organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego w 2020/2021 w związku z sytuacją epidemiologiczną w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Komunikat nr 7/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 lutego 2021 roku

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną kształcenie w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim utrzymane zostaje w Uniwersytecie Jagiellońskim –Collegium Medicum w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego. Kształcenie w trybie zdalnym przewidywane jest dla:

  • wykładów oraz
  • w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana Wydziału, dla zajęć w postaci seminariów.

Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustala Dziekan Wydziału, uwzględniając powyższe zasady.Przypominam o obowiązku stosowania wszelkich powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a także zasad wewnętrznych opublikowanych w Bibliotece Druków UJ CM (Procedury COVID-19).

 

Prorektor ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast