Podwyższenie wysokości stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian, działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ, zdecydował o podwyższeniu wysokości stypendium rektora dla studentów i doktorantów w 2022 roku.

 

W związku z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 października 2022 r. o zmianie oraz o zwiększeniach wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2022, zmianie uległa wysokość stypendium rektora ogłoszona 24 października 2022 r. (wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2022/2023).

Obowiązująca wysokość stypendium rektora dla studentów:

  • 1300 zł miesięcznie w okresie od października do grudnia 2022 r.;
  • 950 zł miesięcznie w pozostałym okresie roku akademickiego 2022/2023.

Obowiązująca wysokość stypendium rektora dla doktorantów:

  • 1550 zł miesięcznie w okresie od października do grudnia 2022 r.;
  • 1200 zł miesięcznie w pozostałym okresie roku akademickiego 2022/2023. 

Przyznana studentowi lub doktorantowi łączna kwota stypendium rektora i stypendium socjalnego, w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych, nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora tj. 2435 zł.


Powrót