Przypominamy o programach oferowanych przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że na mocy Memorandum of Understanding pomiędzy The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine  oraz Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, dla studentów, doktorantów, absolwentów oraz młodych pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum udostępnia się możliwość aplikowania o  programy stypendialne na rok akademicki 2018/2019 oferowane przez:

Polish School of Medicine Memorial Fund

http://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/uk-eu/medicine-vet-medicine/polish

oraz

Edinburgh Summer School in Clinical Education

http://www.ed.ac.uk/medicine-vet-medicine/summer-school/about

Programy dedykowane dla polskich naukowców medycznych

  • z rozpoczętą karierą zawodową , zwykle w ciągu 10 lat od zdobycia wykształcenia medycznego,
  • pracujących w polskich Akademiach Medycznych / Uniwersytetach i instytutach badawczych,
  • z doskonałą znajomością języka angielskiego,
  • pogłębiających wiedzę z zakresu medycyny w Polsce.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi w formacie PDF wytycznymi, zawierającymi pełną charakterystykę oferowanych stypendiów oraz informacje dotyczące wymogów formalnych oraz niezbędnych do aplikacji dokumentów do poszczególnych programów.

Edinburgh Winter Stroke School 18th-20th February 2019 – 4 stypendia na trzydniowy kurs. Każde stypendium pokrywa koszty: opłaty za kurs i catering za wszystkie 3 dni oraz obiadokolację (250 funtów), zakwaterowanie na 4 noce na zasadzie bed & breakfast w Pollock Halls of Residence (tj. od niedzieli 17 lutego do poranka czwartek 21 lutego 2019 r.). Stypendium nie obejmuje podróży do i z Polski.

Edinburgh Radiology Course for Intensive Care Medicine (ICM) Thursday 21st and Friday 22nd February 2019 Aplikacje należy składać najpóźniej do dnia 16 stycznia 2019 (godzina: 17:00).

Dokumentacja dotycząca programu:
PLIKI PDF

PLIKI DOC

Aplikacje do programu należy składać bezpośrednio na ręce prof. Marii Długołęckiej-Graham: maria.graham@ed.ac.uk


Jednocześnie przypominamy, że Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM nie jest współorganizatorem powyżej wyszczególnionych kursów i nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do poszczególnych programów.

Koordynator administracyjny:

Sekcja ds Dydaktyki i Karier Akademickich CM

dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 422 42 48


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast