Przypomnienie dotyczące stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Ważne informacje dotyczące stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów
 na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Studenci

Uprzejmie przypominamy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom składane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl >>Dla studentów >> Wnioski).

Student składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb kandydaturę wraz z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie Wydziału. Do kandydatury i wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające osiągnięcia.

Terminie składania kandydatur upływa 15 września 2017r.

Student podpisuje zgłoszenie kandydatury oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie urzędu obsługującego ministra. Wniosek nie jest podpisywany przez studenta.

Procedura składania wniosków dostępna jest w aktualności:


Szanowni Doktoranci

Uprzejmie przypominamy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom składane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl >> Dla studentów >> Wnioski)

Doktorant składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb kandydaturę wraz z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie Wydziału. Do kandydatury i wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające osiągnięcia.

Termin składania kandydatur upływa 15 września 2017 r.

Doktorant podpisuje zgłoszenie kandydatury oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie urzędu obsługującego ministra. Wniosek nie jest podpisywany przez doktoranta.

Procedura składania wniosków dostępna jest w aktualności

 

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast