Rektor UJ ustalił listę 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2017/2018

Informacja na temat 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2017/2018

 

Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przewidzianym w przepisach terminie, ustalił listy najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018.

Znalezienie się na liście umożliwia ubieganie się o umorzenie spłaty kredytu studenckiego. Informację o znalezieniu się na liście najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich, właściwe zaświadczenie można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast