Rozdysponowanie środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

W dniu 26 lutego 2021 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 

Wysokość świadczeń dla studentów:

Stypendium socjalne – semestr letni roku akademickiego 2020/2021: maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium
socjalne: 990 zł netto misięcznie na członka rodziny):

  • próg I – dochód 0-350 zł – stypendium 870 zł miesięcznie;
  • próg II – dochód 351-700 zł – stypendium 790 zł miesięcznie;
  • próg III – dochód 701-990 zł – stypendium 740 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 250 zł miesięcznie.

Stypendium socjalne, w tym w zwiększonej wysokości, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wypłacane będzie do 5 miesięcy tj. od marca do lipca.


Wysokość świadczeń dla doktorantów:

Stypendium socjalne – semestr letni roku akademickiego 2020/2021

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 990 zł netto miesięcznie na członka rodziny:

  • próg I – dochód od 0 do 495 zł – stypendium 950 zł miesięcznie;
  • próg II – dochód od 496 do 990 zł – stypendium 850 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 300 zł miesięcznie.

Stypendium socjalne, w tym w zwiększonej wysokości, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wypłacane będzie do 5 miesięcy tj. od marca do lipca.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast