Rozstrzygnięto konkurs o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki konkursu o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki konkursu o przyznanie stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024. Stypendium otrzymało 37 studentek i studentów UJ w tym 16 UJ CM. Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

Stypendium przyznano za znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz wyniki sportowe. Ogółem nagrodzono 386 osób. 

Informacje na temat wyników konkursu o przyznanie stypendium ministra znajdują się na stronie Ministerstwa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym laureatkom i laureatom!
 

Przed wypłatą stypendium wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie niezbędnych warunków w dacie wydania decyzji tj. 22 marca 2024 roku.

Oświadczenie według właściwego wzoru należy wydrukować, podpisać oraz dostarczyć w jak najkrótszym terminie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres:

  • w przypadku studentów Wydziału Lekarskiego – Pan Bartłomiej Jałocha (adres e-mail: bartlomiej.jalocha@uj.edu.pl), ul. św. Anny 12, pok. 7a, 31-008 Kraków;
  • w przypadku studentów Wydziału Farmaceutycznego – Pani Barbara Jyż (adres e-mail: barbara.jyz@uj.edu.pl), ul. Medyczna 9, pok. 7, 30-688 Kraków. 

Wzory oświadczeń:


Powrót