Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie informacje na temat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur określa Uczelnia. W Uniwersytecie Jagiellońskim do rejestrowania kandydatur będzie wykorzystywany system USOSweb.
Szczegółowe informacje na temat sposobu i terminów wypełniania zgłoszenia oraz dostarczania dokumentów potwierdzających osiągnięcia zostaną podane w kolejnym komunikacie.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast