Ubieganie się o miejsce w Domu Studenckim UJ CM przez studentów UJ oraz weterynarii UJ-UR

Możliwość ubiegania się o przyznanie miesjca w Domach Studenckich UJ CM przez studentów UJ oraz studentów kierunku weterynaria UJ-UR.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (wydziały spoza Collegium Medicum) oraz studenci kierunku weterynaria UJ-UR mają możliwość uzyskania miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w miarę dostępności wolnych miejsc.

W tym celu należy wypełnić wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (wzór załączono poniżej) i dostarczyć go do:

Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
Św. Anny 12, p.36,
31-008 Kraków

Wszystkie zainteresowane osoby, dodatkowe informacje mogą uzyskać pod adresem:
pomoc.materialna.cm@cm-uj.krakow.pl

O rozpatrzeniu wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą mailową na adres e-mail podany w USOS/ lub w złożonym wniosku. Rozpatrzenie będzie miało miejsce po 15 września 2019r., po niewykorzystaniu miejsc przez studentów Collegium Medicum. Osoby którym przyznane zostało miejsce w domu studenckim są zobowiązane do dokonania wpłaty kaucji zgodnie z terminarzem

Uprzejmie informujemy, że rozpatrzenie wniosków może nastąpić przed 15 września 2019r., w tej sytuacji wpłata kaucji musi nastąpić do 7 dni od daty przyznania miejsca w domu studenckim. O terminie wpłaty kaucji wnioskodawcy zostaną również powiadomieni drogą mailową.

Wymagana dokumentacja:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast