Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia

Zapraszamy do kontaktu z Pełnomocnikiem Prorektora CM ds. kształcenia

 

Szanowni Studenci i Doktoranci

 

Funkcję Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia pełni Pani dr hab. Agnieszka Pac. Zapraszamy do kontaktu z Panią Pełnomocnik poprzez skrzynkę mailową: studenci.pelnomocnik@cm-uj.krakow.pl

Dzięki temu adresowi możecie Państwo napisać w prywatnych osobistych sprawach „trudnych i dyskretnych” , które trafią wyłącznie do wiadomości Pani Pełnomocnik. Każda wiadomość zostanie potraktowana z należytą starannością i dyskrecją.

Jeżeli sprawa będzie wymagała osobistego spotkania lub zachowania anonimowości,  otrzymają Państwo takie wsparcie ze strony Pani Pełnomocnik.

UWAGA!

Powyższy adres nie jest przeznaczony do korespondencji służbowej lub administracyjnej. Takie sprawy proszę kierować na adres: pelnomoc@cm-uj.krakow.pl


Feel free to contact the Vice-Rector’s Proxy for Education

Dear students and PhD students

The function Vice-Rector’s Proxy for Education is performed by dr hab. Agnieszka Pac. We invite you to contact the professor via the e-mail box: studenci.pelnomocnik@cm-uj.krakow.pl

By writing to this address, you can talk about “difficult and discreet” matters, which will be addressed only to the Plenipotentiary. Each message will be treated with due care and discretion.

If you require a personal meeting or anonymity, you will receive such support from the Representative.