Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni w roku 2021

 

25 lutego 2021 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Analogicznie wygląda sprawa ważności legitymacji doktoranta. Zgodnie z art. 198b ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Więcej informacji w komunikacie z dnia 17 października 2020.

Zatem legitymacje, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 30 września 2021 r., pozostają ważne do dnia 29 listopada 2021 roku – tj. 60 dni po zakończeniu obecnego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego do 30 września 2021 r., 

Podstawa prawna:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast