Wniosek o skreślenie z listy studentów UJ CM z powodu złożenia rezygnacji ze studiów

Wniosek o skreślenie z listy studentów UJ CM

Uprzejmie informujemy, że w dziale” Dokumenty / Akty prawne / Tok studiów w sekcji dokumenty wewnętrzne został zamieszczony formularz wniosku w sprawie skreślenia z listy studentów UJ CN z powodu złożenia rezygnacji ze studiów.

Dokument ten, ma na celu usprawnienie przebiegu w/w procedury. W przypadku zamiaru rezygnacji ze studiów, prosimy o złożenie go we właściwym dziekanacie.

Pobierz wniosek o skreślenie z listy studentów UJ CM z powodu złożenia rezygnacji ze studiów

 

Powrót