Wnioski o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UJ CM na rok akademicki 2018/2019, I tura – rozpatrzone.

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2018/2019,  złozone przez studentów i doktorantów w pierwszej turze zostały rozpatrzone.

Informacje na temat przyznań można znaleźć na stronie www.usosweb.uj.edu.pl (w zakładce „Dla Wszystkich” >>”Wnioski”)

Przypominamy o obowiązku wpłacenia do kaucji za przyznane miejsce. Studenci oraz doktoranci który otrzymali miejsce w domu studenckim UJ CM w pierwszej turze mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji za miejsce przyznane w DS nie później niż 7 sierpnia 2018 r. Szczegóły w Komunikacie. Brak wpłaty w wyznaczonym teminie powoduje utratę przyznanego miejsca przez wnioskodawcę oraz przekazanie miejsca do dalszego rozdysponowania.

Osoby które chciałyby zmienić przyznane miejsce mogą skorzystać z Giełgy zamiany miejsc, dostępna jest takrze możliwość zrezygnowania z przyzanaego DS przy użyciu odpowieniej opcji w USOSweb.

Rezygnacja z przyznanego mijsca po 14 września 2018 r. związana jest z utratą wpłaconej kaucji.

Szczegółowe informacje dostępne w komunikacie na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.


Powrót