Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego

Szczegółowe informacje na temat wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego

 

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie zmianie ulegnie sposób wnioskowania o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego. Podczas ubiegania się o ww. stypendia doktoranci będą zobowiązani do złożenia wniosków o ich przyznanie u kierowników studiów doktoranckich po ich uprzednim uzupełnieniu w wersji elektronicznej w USOSweb, a następnie wydrukowaniu i podpisaniu w formie papierowej w terminie do 20 września br.

 W przypadku osiągnieć przypadających na okres od momentu złożenia wniosku do 30 września br. będzie istniała możliwość uzupełnienia ww. wniosków w USOSweb oraz ich ponownego złożenia wraz z dokumentacją potwierdzającą wspomniane osiągnięcia.

 W związku z powyższym doktoranci nie powinni składać wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w dotychczas obowiązujący sposób, w terminie do 30 czerwca br. wraz ze sprawozdaniem rocznym. Doktoranci, którzy złożą wnioski papierowe w dotychczas obowiązujący sposób będą zobligowani do ich uzupełnienia w USOSweb i złożenia zgodnie z nowymi zasadami.


Powrót