Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego – semestr letni 2020/2021 – Studenci i Doktoranci UJ CM

Uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w systemie USOSweb. Termin na złożenie wniosków do wydziałowych koordynatorów ds. stypendialnych mija 31 stycznia 2021 r.

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2021 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze letnim są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie – za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do koordynatora ds. stypendialnych.

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają pracownicy na wydziałach. Dane pracowników zajmujących się stypendiami można znaleźć  https://sdka.cm.uj.edu.pl/pl/pomoc-materialna-dla-studentow/

W przypadku osób, które ubiegały się o przyznanie stypendium w semestrze zimowym, nie ma konieczności składania ponownie kompletu dokumentów potwierdzających sytuację finansową.

Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr zarówno studentom, jak i doktorantom – stypendium socjalne na semestr zimowy jest przyznawane do 29 lutego. Aby otrzymać stypendium w drugim semestrze koniczne jest złożenie wniosku na semestr letni.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast