Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego – semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 – Studenci oraz Doktoranci

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

 

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym, upływa 30 września 2020 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze zimowym są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie.

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają Koordynatorzy wydziałowi ds. stypendialnych:

Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.

Po uprzednim uzupełnieniu w USOS web Wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać pocztą (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru) na adres odpowiedniego dziekanatu, z dopiskiem: Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds. stypendialnych

DANE DO WYSYŁKI:

Wydział Lekarski
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul.  św. Anny 12
31-008 Kraków

Z dopiskiem: “Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds. stypendialnych w UJ CM”


Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków

Z dopiskiem: “Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds. stypendialnych w UJ CM”


Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków

Z dopiskiem: “Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds. stypendialnych w UJ CM”


UWAGA !
Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr zarówno studentom, jak i doktorantom. Aby otrzymać stypendium w drugim semestrze koniczne jest złożenie wniosku na semestr letni.

Wszystkich informacji udzielają koordynatorzy ds. stypendialnych na Wydziałach. Korespondencję proszę kierować również na wydziały NIE DO Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast