Wnioski o przyznanie zapomogi i stypendium dla osób niepełnosprawnych – rok akademicki 2020/2021

Tura uzupełniania wniosków o przyznanie zapomogi oraz o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb dla studentów i doktorantów UJ CM

 

W systemie USOSweb (zakładka Dla wszystkich > Wnioski) uruchomiona jest możliwość uzupełniania przez studentów i doktorantów wniosków o przyznanie na rok akademicki 2020/2021:

  • zapomogi (wniosek o przyznanie zapomogi powinien zostać złożony do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia na jakie powołuje się wnioskujący);
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych (stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane od miesiąca, w którym złożono wniosek).

Aby ubiegać się o zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych należy w systemie USOSweb (Dla wszystkich=>Wnioski) uzupełnić, a następnie złożyć (przycisk “Podpisz i złóż elektronicznie”) odpowiedni wniosek. W celu weryfikacji w odpowiednim oknie podaje się kod otrzymany na e-mail wskazany w systemie USOSweb. Pomyślnie złożony wniosek powinien mieć status “Złożony”.

Do wniosku, w trakcie jego uzupełniania, należy załączyć w USOSweb odpowiednie dokumenty elektroniczne lub skany dokumentów (np. orzeczenie w przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia w przypadku ubiegania się o zapomogę).

Nie ma konieczności dostarczania wydrukowanego i podpisanego wniosku.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast