Wnioski o stypendium Ministra Zdrowia dla cudzoziemców

Wnioski o stypendium Ministra Zdrowia dla cudzoziemców

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406 z późn. zm.) istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendiów na kolejny rok kształcenia.

Przypominamy, że zainteresowani cudzoziemcy mogą składać wnioski w postaci wypełnionych formularzy jedynie za pośrednictwem uczelni.

Z uwagi na ograniczony czas, prosimy o możliwie jak najszybsze  składanie wniosków w Dziekanatach.

Wzory formularzy można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce Kształcenie przeddyplomowe cudzoziemców pod TYM LINKIEM.

Załączniki:


Powrót