Wstrzymanie zajęć dydaktycznych na UJ i UJ CM do odwołania

Uniwersytet Jagielloński zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne

 

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego od 11 marca 2020 roku do odwołania wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącznie z Collegium Medicum, wszystkie zajęcia dydaktyczne.

Jak poinformował resort nauki, działalność dydaktyczna, prowadzona przez uczelnie nadzorowane przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, została zawiesza na obszarze całego kraj . Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

“Podkreślamy, że ograniczenie działalności dydaktycznej w uczelniach i innych podmiotach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Rektorzy i osoby kierujące innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie doktorantów muszą zapewnić ich bieżące funkcjonowanie” – czytamy w komunikacie resortu.

Ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają na procedurę wyboru władz uczelni, która powinna być kontynuowana. Ministerstwo zaznacza, że na razie nie przewiduje zmian w kalendarzu rekrutacji na studia.


Źródło:

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast