Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego w roku 2018 – stypendium socjalne

Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

 

Informujemy, że dnia 23 września 2019 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł
w 2018 r. 2715 zł (szczegóły).

Podstawą przyznania stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 będzie wysokość dochodu ustalona z uwzględnieniem powyższej kwoty. Oświadczenia o dochodach osób, które złożyły wnioski przed wydaniem obwieszczenia Prezesa GUS zostaną przeliczone przed przyznaniem stypendium.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast