Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Stypendium socjalne dla studentów i doktorantów – semestr letni roku akademickiego 2019/2020

 

W dniu 21 lutego 2020 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendia socjalne dla studentów i doktorantów na semestr letni 2019/2020.

​Stypendium socjalne dla studentów– semestr letni roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto misięcznie na członka rodziny):

  • próg I – dochód 0-350 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
  • próg II – dochód 351-700 zł – stypendium 690 zł miesięcznie;
  • próg III – dochód 701-980 zł – stypendium 640 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium socjalne dla doktorantów – semestr letni roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto miesięcznie na członka rodziny):

  • próg I – dochód 0-350 zł – stypendium 800 zł miesięcznie;
  • próg II – dochód 351-980 zł – stypendium 740 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast