Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2019/2020

Informacje o wysokości progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2019/2020

 

W dniu 5 listopada 2019 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów.

Wysokość świadczeń dla studentów:

Stypendium socjalne – semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto miesięcznie na członka rodziny:

 • próg I – dochód 0-350 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
 • próg II – dochód 351-700 zł – stypendium 690 zł miesięcznie;
 • próg III – dochód 701-980 zł – stypendium 640 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020:

 • 815 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim – 200 zł miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym – 400 zł miesięcznie
 • w stopniu znacznym – 600 zł miesięcznie.

Zapomoga:

 • maksymalna wysokość do 2000 zł (jednorazowo);
 • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 2500 zł.

Wysokość świadczeń dla doktorantów:

Stypendium socjalne – semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto miesięcznie na członka rodziny):

 • próg I – dochód 0-350 zł – stypendium 800 zł miesięcznie;
 • próg II – dochód 351-980 zł – stypendium 740 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020:

 • 800 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim – 200 zł miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym – 400 zł miesięcznie
 • w stopniu znacznym – 600 zł miesięcznie.

Zapomoga:

 • maksymalna wysokość do 1500 zł (jednorazowo).

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast