Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2020/2021

W dniu 4 listopada 2020 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów.

 

Wysokość świadczeń dla studentów:

Stypendium socjalne – semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021: maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium
socjalne: 990 zł netto misięcznie na członka rodziny):

 • próg I – dochód 0-350 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
 • próg II – dochód 351-700 zł – stypendium 690 zł miesięcznie;
 • próg III – dochód 701-990 zł – stypendium 640 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021: 800 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim – 200 zł miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym – 475 zł miesięcznie
 • w stopniu znacznym – 725 zł miesięcznie.

Zapomoga:

maksymalna wysokość do 2000 zł (jednorazowo); w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 2500 zł (jednorazowo).


Wysokość świadczeń dla doktorantów:

Stypendium socjalne – semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 990 zł netto misięcznie na członka rodziny):

 • próg I – dochód 0-400 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
 • próg II – dochód 401-990 zł – stypendium 690 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021: 800 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu lekkim – 200 zł miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym – 475 zł miesięcznie
 • w stopniu znacznym – 725 zł miesięcznie.

Zapomoga:

maksymalna wysokość do 2000 zł (jednorazowo); w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 2500zł (jednorazowo).


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast