Zapraszamy do zapoznania się z konkursem – Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Nabór wniosków w ramach konkursu STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE

 

Dział Nauki UJ CM zachęca do zapoznania się z Komunikatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych z dnia 4 października 2022 roku w sprawie składania wniosków o finansowanie projektów w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konkursu – STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE.

Program ma na celu pomoc kołom naukowym działającym w ramach uczelni w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości działalności tych kół oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Działu Nauki UJCM


Powrót