Zwiększenie wysokości stypendium Rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

Informacje o zwiększeniu wysokości stypendium Rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Decyzją Prorektora UJ ds. dydaktyki, Prof. dr hab. Armena Edigariana, w porozumieniu z odpowiednimi organami Samorządu Studentów UJ oraz Towarzystwa Doktorantów UJ, stypendium rektora dla studentów oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2020/2021 ulegną zwiększeniu z wyrównaniem od początku okresu pobierania.

Nowe kwoty stypendiów to:

  • stypendium rektora dla studentów – 850 zł miesięcznie
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych (dla studentów i doktorantów) – w zależności od stopnia niepełnosprawności:

– niepełnosprawność w stopniu lekkim – 300 zł miesięcznie

– niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym – 575 zł miesięcznie

– niepełnosprawność w stopniu ciężkim – 825 zł miesięcznie

Warunkiem podwyższenia kwoty stypendiów jest spełnienie warunków formalnych do otrzymania odpowiedniego typu stypendium, zaakceptowanie w systemie USOSweb prośby o zgodę na zmianę przyznania oraz odebranie decyzji zmieniającej w systemie USOSweb.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast