Aktualności


Bezpłatne oprogramowanie komputerowe dla studentów i doktorantów UJ CM

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpłatnego oprogramowania komputerowego dostępnego dla studentów i doktorantów UJ CM.

Ruszyła rejestracja na bezpłatne spotkania: „Empatia i emocje w pracy lekarza i lekarza dentysty”

Bezpłatne spotkania dla studentów 6 roku kierunku lekarskiego oraz 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego UJ CM, zainteresowanych poszerzaniem swojego rozumienia relacji lekarz-pacjent.

Nowy wzór oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych dla studentów i doktorantów

Został wprowadzony nowy, bardziej przyjazny studentowi, wzór oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych. Od 27.09.2018 r. oświadczenie może złożyć wnioskodawca za wszystkich członków swojej rodziny. Oświadczenia złożone na obowiązującym do 26 września wzorze pozostają ważne.

Nowe stawki stypendialne, wzory wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów cudzoziemcom polskiego pochodzenia odbywającym kształcenie na podstawie decyzji Ministra Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia przekazał do stosowania, „Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez niego nadzorowanych”

Budżet partycypacyjny UJ CM – 100 tysięcy złotych na projekty !

Zapraszamy studentów i doktorantów do składania projektów w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM 2018