Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium ministra na rok 2019/2020

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium ministra na rok 2019/2020 został przedłużony do 8 października 2019 r.

 

Do wydziałowego koordynatora ds. stypendialnych należy dostarczyć: wydrukowane zgłoszenie kandydatury i podpisane oświadczenie dotyczące zgody na zamieszczenie danych osobowych w zbiorze danych MNiSW oraz zgodności podanych danych ze stanem faktycznym (nie ma konieczności dostarczania oryginałów i/lub wydruków dokumentów potwierdzających osiągnięcia).

W przypadku zgłoszenia:

  • współautorstwa monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej,
  • współautorstwa artykułu,
  • udziału w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie

do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć oświadczenia określające wkład Wnioskodawcy w dane osiągnięcie. Przykładowe wzory oświadczeń są dostępne w (załączniku).

Więcej informacji jest dostępnych pod TYM ADRESEM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast