Wnioski o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UJ CM na rok akademicki 2019/2020, I tura – rozpatrzone

Informacje na temat rozpatrzenia wniosków o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UJ CM na rok akademicki 2019/2020 złożonych przez studentów / doktorantów UJ CM

 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2019/2020,  złożone przez studentów i doktorantów UJ CM w pierwszej turze, zostały rozpatrzone.

Informację na temat przyznań można znaleźć na stronie www.usosweb.uj.edu.pl (w zakładce „Dla Wszystkich” >>”Wnioski”)

Przypominamy o obowiązku wpłaty kaucji za przyznane miejsce w Domu Studenckim UJ CM. Studenci oraz doktoranci którzy otrzymali miejsce w pierwszej turze mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji nie później niż 9 sierpnia 2019 rokuSzczegóły dostępne są w Komunikacie nr 12 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 24 czerwca 2019 roku
w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2019/2020 [TERMINARZ]Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje utratę przyznanego miejsca przez wnioskodawcę oraz przekazanie miejsca do dalszego rozdysponowania.

Informacja dla osób, którym odebrano miejsce w domu studenckim CM w związku z brakiem wpłaty kaucji

Osoby zainteresowane zamianą przyznanego miejsce mogą skorzystać z Giełdy zamiany miejsc. Dostępna jest także możliwość zrezygnowania z przyznanego miejsca w domu studenckim, przy użyciu odpowiedniej opcji w systemie USOSweb.

Rezygnacja z przyznanego miejsca po 13 września 2019 roku związana jest z utratą wpłaconej kaucji !

Szczegółowe informacje, w tym informacje dotyczące terminów obwieszczonych Komunikatem nr 12 i terminarzem, dostępne są na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast