Aktualności


Budżet partycypacyjny UJ CM – 100 tysięcy złotych na projekty !

Zapraszamy studentów i doktorantów do składania projektów w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM 2018

Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że 3 września br. uruchomiona zostanie w USOSweb tura składania wniosków o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2018/2019.

Informacja dla osób, którym odebrano miejsce w domu studenckim CM w związku z brakiem wpłaty kaucji

Osoby którym miejsce w Domu Studenckim UJ CM zostało odebrane w związku z brakiem wpłaty kaucji, mają możliwość starania się o przyznanie innego miejsca w DS UJ CM.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 – nabór wniosków

Rozpoczął się nabór kandydatur do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademiki 2018/2019. Kandydatury należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie wydrukować jednostronnie i wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą uzyskane osiągnięcia złożyć na wydziale.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów składane za pomocą systemu USOSweb

Szanowni Doktoranci, Uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom składane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl >> Dla studentów >> Wnioski) Możliwość składania wniosku w systemie USOSweb zostanie uruchomiona w drugiej połowie lipca br. Doktorant składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb kandydaturę wraz z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie Wydziału. Do kandydatury i wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające osiągnięcia.